image

Příprava hexahydrátu chloridu kobaltnatého

Příprava: V 200 ml vody rozpustíme 25,0 g hexahydrátu dusičnanu kobaltnatého, zahřejeme k varu a za horka srážíme 9,1 g uhličitanu sodného ve 100 ml horké vody. Vysráží se fialový zásaditý uhličitan kobaltnatý. Roztok se sraženinou krátce povaříme, dekantujeme, odsajeme na Büchnerově nálevce a promyjeme vodou. Sraženinu rozpustíme přidáváním 10 % HCl tak, aby trocha zůstala nerozpuštěná (asi 55 ml). Uhličitan při rozpouštění trochu pění. Vzniklý červený roztok přefiltrujeme a na pískové lázni nebo elektrickém vařiči odpaříme do sucha (nezapomeneme na síťku mezi vařičem a kádinkou!). Vznikne modrý dihydrát chloridu kobaltnatého. Dihydrát rozetřeme a necháme několik dní pohlcovat vzdušnou vlhkost až přejde na červený hexahydrát. Výtěžek byl 13,9 g, což je 68 % teorie.

3Co(NO3)2 + 3Na2CO3 + 3H2O ==> CoCO3.2Co(OH)2.H2O + 6NaNO3 + CO2

CoCO3.2Co(OH)2.H2O + 6HCl + 11H2O ==> 3CoCl2.6H2O + CO2

Vlastnosti: Růžová až červená hygroskopická látka. Chlorid je extrémně dobře rozpustný ve vodě. Používá se k barvení silikagelu a k přípravě celé řady sloučenin kobaltu, například chloridu pentaammin-chlorokobaltitého.