Anorganická chemie

Tato sekce je vyhrazená vesměs pro anorganické sloučeniny, ovšem jsou tu i syntézy některých těžko zařaditelných látek. Odkazy na tyto pokusy jsou i v sekci Organika.

Syntézy jednoduchých sloučenin
Disíran draselný1a
Dusičnan olovnatý2b
Hydrogensíran draselný1b
Hydroxid hořečnatý1b
Chlorečnan draselný3b
Chlorid kobaltnatý - hexahydrát2b
Chlorid olovnatý1b
Chlorid vápenatý - bezvodý1b
Chroman draselný1c
Jodid ciničitý2b
Jodid měďný1b
Jodid rtuťnatý1c
Kyselina boritá1b
Metylsíran draselný2c
Octan sodný - trihydrát1b
Oxid bizmutitý1b
Oxid boritý1b
Oxid chromitý1c
Oxid manganistý1c
Oxid olovičitý1c
Síran měďnatý - pentahydrát2b
Síran olovnatý1b
Síran železnatý - heptahydrát2b
Šťavelan draselný - monohydrát1b
Trimetylester kyseliny borité3c
Tetraperoxochromičnan draselný2c
Tetrathiomolybdenan amonný2b


Syntézy komplexních sloučenin
Bis(acetylacetonato)měďnatý komplex2b
Chlorid pentaammin-chlorokobaltitý2b
Chlorid pentaammin-nitritokobaltitý2b
Chlorid pentaammin-nitrokobaltitý1b
Tetrajodortuťnatan měďný2c
Tetrajodortuťnatan stříbrný1c
Tris(acetylacetonato)chromitý komplex2b
Tris(oxaláto)chromitan draselný - trihydrát1c


Izolace prvků z jejich sloučenin
Bizmut redukcí vodíkem3c
Chlór z kyseliny chlorovodíkové2b
Mangan aluminotermicky2c
Železo aluminotermicky2b